סל הקניות
תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר:

 
ברוכים הבאים לאתר Couponchik (להלן: "האתר"), המשמש פלטפורמה נוחה להצגת "דילים" יומיים של בתי עסק ומוכרים פרטיים שונים, ורכישת המוצרים/השירותים באמצעות אותם "דילים" ע"י משתמשים רשומים של האתר.
האתר מנוהל ע"י אינטרמדיה שף בע"מ. האתר מציע הצעות לרכישת מוצרים/שירותים של בתי עסק שונים, אשר תקופתן מוגבלת בזמן ותלויה בכמות מינימום של מזמינים (לעיל ולהלן: "דילים"). הגולש, אשר יירשם לאתר, יוכל לרכוש כל הצעה המוצעת ע"י האתר באותה עת. חשוב להדגיש, כי האתר אינו אחראי על טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י בתי העסק השונים, ומהווה אך ורק פלטפורמה לפרסום ההצעות כאמור ורכישתן ע"י המשתמשים.
מטעמי נוחות בלבד, הפנייה היא בלשון זכר אך מיועדת לגברים ונשים כאחד.
באם הנך משתמש בשירותים המוצעים ע"י האתר, הנך מאשר כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש כמפורט להלן.

1. כל גולש/משתמש רשאי לעיין בתוכן המוצג באתר. לשם רכישת ה"דילים" המוצעים באתר, הגולש/משתמש יהא חייב להירשם לאתר באמצעות מסירת פרטיו האישיים, לרבות כתובת דואר האלקטרוני השייכת לו.

2. בהירשמך לאתר, אתה מצהיר, כי מלאו לך 18 שנה.

3. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו רשאים למנוע מגולש/משתמש פלוני להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן כל הסבר ו/או התראה, בין היתר, עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:

א. בעת רישום לאתר או לעסקה פלונית, הגולש/משתמש מסר פרטים שגויים או כוזבים או פרטים שאינם שלו.

ב. ביצע מעשה ו/או מחדל, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, בין ע"י החדרת תוכנה זדונית או ע"י כל אמצעי אחר, ובכך פגע, או התכוון לפגוע באתר, בבעליו ו/או מנהליו, ו/או בגולשים/משתמשים אחרים של האתר ו/או בבתי עסק המציעים מוצריהם ו/או שירותיהם באתר ו/או כל צד ג' אחר.

ג. כרטיס האשראי אשר באמצעותו מבקש הגולש/משתמש לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י בתי העסק, נחסם לשימוש ו/או הוגבל ו/או תוקפו פג ו/או אינו שייך למשתמש.

4. כאמור במבוא, האתר מהווה פלטפורמה להצגת המוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י בתי העסק השונים. הנך מודע, מאשר ומסכים, כי אין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו אחראים באופן כלשהו באשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים והמוצעים ע"י בתי העסק והמוכרים, באשר לתיאור ואופן הצגתם, באשר למחירם וטיבם, באשר לזכויות של בתי העסק או צדדי ג' באותן מוצרים ו/או השירותים, באשר לאתרי בתי העסק והמוכרים גם אם קיים קישור לאותם אתרים מהאתר, באשר לאחריות אותה מעניקים או אמורים להעניק בתי העסק והמוכרים, וכיו"ב. יודגש, כי האתר אינו מתחייב למחיר המוצר או השירות הכי נמוכים בשוק, והוא מציע לגולשיו/משתמשיו לערוך סקר שוק לפני רכישת המוצר או השירות. תיאורי המוצרים/השירותים המוצגים והמוצעים באתר ניתנים ע"י בתי העסק והמוכרים ונכונות הפרטים המסופקים על ידם הינה באחריותם הבלעדית והמלאה. אלא אם צוין אחרת, התמונות והאיורים אשר יוצגו באתר אינם מחייבים את האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו והינם להמחשה בלבד.

5. הדיל באתר מותנה בכמות מינימום של רוכשים בכדי שהעסקה תצא לפועל.

6. במהלך העסקה, האתר רשאי להגדיל או להקטין בכל עת את כמות הקופונים המוצעים והעסקה תופסק כאשר כל כמות הקופונים נרכשו.

7. לא ניתן לממש את הקופון בכפל מבצעים, אלא אם צוין במפורש אחרת.

8. בעת רישום לאתר המשתמש יזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהותו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ליצירת קשר. כן יבחר המשתמש שם משתמש וסיסמא, אשר יינתנו על בסיס זמינותם. בעת רכישת כל מוצר ו/או שירות, יזין המשתמש את מספר כרטיס האשראי ויתר הפרטים הנדרשים לשם ביצוע תשלום.

9. הרישום יתבצע רק לאחר השלמת מלוא הפרטים הנדרשים, כאשר האתר שומר על זכותו לצרף הצורך בפרטים נדרשים נוספים או לגרוע מפרטים קיימים. במידה ופרט כלשהו יהיה חסר, לא ניתן יהיה להשלים את הרישום לאתר. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו ע"י המשתמשים כאמור.

10. בעת הרישום הנך מסכים (אלא אם ציינת אחרת) לקבלת מייל יומי עם פרטי הדילים העדכניים. באם אינך מעוניין בקבלת המיילים כאמור, יש באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת הדיוורהתפוצה ע"י העברת בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני של האתר: support@couponchik.co.il או לחילופין ללחוץ על האפשרות להסרה מרשימת הדיוור התפוצה בתחתית המייל היומי.

11. מאחר וכל דיל המוצג באתר מוגבל בזמן, בהתאם לכך, על מנת לזכות במוצר ו/או בשירות המוצעים באתר, המועד הקובע לקליטת הצעת הרכישה יהא מועד קליטת ביצוע התשלום במערכת האתר.

12. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה כלשהי, באם נתגלתה טעות חריגה בפרטיה ו/או במידע הנמסר מבית העסק או המוכר.

13. אספקת המוצרים תהיה בהתאם למידע המצורף או המפורסם ליד כל עסקה, ותהיה באחריות הבלעדית והמלאה של בית העסק או המוכר.

14. המשתמש מודע והוא מסכים, כי האמצעי היחידי לביצוע רכישת המוצר ו/או השירות דרך האתר הינו באמצעות תשלום בכרטיס אשראי.

15. המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

16. ביטול העסקה – המשתמש יוכל לבטל את העסקה/הרכישה בדרכים הקבועות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ותקנות על פיו. לאחר ביצוע הביטול כדין, כל סכום העסקה/הרכישה אשר שולם והתקבל בפועל ע"י האתר, יוחזר למשתמש, בניכוי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך, דמי ביטול. באופן כללי, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנת הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, אפשרויות הביטול הינן כדלהלן:

א. ברכישה של מוצר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ב. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ג. בוטלה העסקה כדין, האתר יחזיר לרוכש את הסכום אותו שילם בפועל, אך בניכוי דמי ביטול, כאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

17. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע, לא יהא חיוב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר – יתבקש הרוכש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לו המוצר ולהודיע לו על כך.

18. האתר ו/או בעליו שומרים לעצמם את הזכות לבטל עסקה בכל עת, במידה ואירעו אחד או יותר מאירועים/נסיבות שלהלן:

א. אם אירעה טעות טכנית חמורה במערכת האתר;

ב. אם אירעה טעות אנוש חמורה במערכת האתר;

ג. אם אירע אירוע חריג המונע את פעילותו השגרתית של האתר;

ד. אם בוצעה חדירה או פעילות לא חוקית כלשהי באתר.

19. האתר ו/או בעליו מתחייבים לשמור בסודיות את פרטי המשתמשים שנמסרו כאמור לעיל. האתר ו/או בעליו יגנו על פרטיותם של המשתמשים בכפוף לפעולות שלהלן:

א. האתר ישלח מייל, על בסיס יומי או על בסיס תקופות ארוכות יותר, למשתמשי האתר עם הצעות לדילים עתידיים או הקיימים, אם הגולש/המשתמש הרשום לא ביטל אפשרות לקבלת מיילים כאמור בהתאם למפורט לעיל;

ב. האתר יעביר חלק מפרטי המשתמש לבתי עסק/המוכרים למטרת אימות והשלמת הדילים המוצעים על ידם.

ג. שימוש בפרטי המשתמשים לצרכי האתר, בין היתר, לביצוע סקרים פנימיים ושימושים פנימיים אחרים..

ד. האתר רשאי להתקין קבצי עוגיות במחשבי משתמשים.

20. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו אינם אחראים לפעולות חדירה לאתר ע"י גורמים עוינים וגניבת פרטים ע"י גורמים עוינים.

21. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו יעביר את פרטי המשתמש לבקשת כל גורם חוקי עפ"י כל דין.

22. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לעניין העדר אחריות האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו , בין היתר, אך לא רק, למידע, למוצרים, לשירותים, לטיב המוצרים ו/או השירותיים, למחירם, לזכויות בתי העסק והמוכרים במוצרים ו/או השירותים, והאחריות הניתנת בגין המוצרים ו/או השירותים, האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו לא אחראי לשום נזק שייגרם, במידה וייגרם, ע"י בית העסק או המוכר, ע"י הזמנת המוצר ו/או השירות, ו/או ע"י שימוש באותם מוצר או השירות.

23. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו רשאים להפסיק את השירותים המוצעים ע"י האתר בכל עת.

24. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו רשאים לערוך שינוים בתנאי שימוש אלה בכל עת וללא התראה מוקדמת. לעניין זה, מומלץ לכל גולש/משתמש לקרוא תנאי שימוש אלה בכל פעם עת הוא מבקר ועושה שימוש בתכני האתר.

25. בעת הקנייה יישלח השובר הנחה למייל הלקוח.

26. הצהרת פרטיות
מאחר ש Couponchik (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן- "האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. 
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.
 
כללי:
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 
 
רישום לשירותים:
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
 
מאגר המידע:
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
 
השימוש במידע:
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת -
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים  - לרבות פרסום מידע ותכנים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 
♦ המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני:
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
♦ מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 
מסירת מידע לצד שלישי:
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך, אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
 
Cookies:
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
פרסומות של צדדים שלישיים:
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת.
השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies בכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 
אבטחת מידע:
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע:
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
♦ פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס צור קשר או בדואר רגיל אל: קופונציק, הר ארגמן 955/4 מכבים.
 ♦ בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 
שינויים במדיניות הפרטיות:
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.